December 6, 2022

Moto blog

Należy zdawać sobie sprawę, że w logistyce występuje bardzo duża liczba pojęć, które znaczna większość klientów czy przedsiębiorców błędnie używa jako zamienniki. Czym dokładnie charakteryzują się audyt logistyczny, konsulting logistyczny czy doradztwo logistyczne.

Audyt logistyczny

Zdecydowanie najbardziej istotnym celem audytu logistycznego przeprowadzanego na zlecenie danego przedsiębiorstwa jest bardzo szczegółowe sprawdzenie zgodności informacji dotyczących wyników określonej działalności z rzeczywistym stanem.

Ponadto audyt logistyczny może bez żadnego problemu ocenić zgodność stanu realizacji procesów z licznymi zarządzaniami, regulacjami czy procedurami.

Konsulting logistyczny

Warto wiedzieć, że konsulting logistyczny pomaga przedsiębiorstwom w ciągłym nadzorowaniu istotnych procesów, przede wszystkim po wdrożeniu automatyzacji czy optymalizacji magazynu.

Dodatkowo specjaliści na indywidualnych spotkaniach rozmawiają z klientami o ich aktualnych problemach czy analizują określone dane logistyczne.

Doradztwo logistyczne

Z kolei doradztwo logistyczne polega na uzyskaniu przez przedsiębiorstwo nie tylko eksperckiej, ale również obiektywnej oceny stanu bieżącego. Dzięki pomocy specjalistów możliwe jest także zdecydowane poprawienie wydajności magazynu.

Porady biznesowe