December 6, 2022

Moto blog

Transport międzynarodowy obejmujący import i eksport towarów to dziś niewątpliwie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Raz dostarczone towary niespotykane na jednym obszarze muszą być już dostarczane konsumentom regularnie, zależnie od ich zmieniających się na przestrzeni miesięcy oczekiwań.

Logistyka i obsługa celna

Głównym celem dobrze opracowanego logistycznie planu dostaw jest przewidzenie okresu, w którym popyt na dane artykuły będzie największy i zadbanie, by we właściwym czasie dostępna była jego odpowiednia ilość, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów związanych nie tylko z transportem, ale także składowaniem towaru.

Wbrew pozorom nie leży wcale w interesie przedsiębiorcy trzymanie całego asortymentu na terenie magazynów, gdzie każdy centymetr kwadratowy to kolejny wydany na ten cel pieniądz. I tu ku zdziwieniu z pomocą inwestorom przychodzi europejskie prawo, które w przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie posiadanej dokumentacji, umożliwiającej swobodne wwiezienie produktów na teren krajów europejskich, nakazuje umieszczenie „wadliwego” ładunku na terenie składu celnego, który wyznacza agencja celna.

Regulacje europejskie i magazyny bezcłowe

Skład celny to miejsce, w którym niespełniające wymogów towary spoza Unii Europejskiej mogą czekać na uzupełnienie wszelkich luk w dokumentacji.

W związku z tym, iż na ich terenie nie obowiązują żadne opłaty, podatek VAT a opłata celna naliczana jest dopiero w momencie wyprowadzania towaru ze składu, do tego w dowolnej ilości, często przestanek towaru w składzie celnym jest wcześniej przewidzianym i dobrze zaplanowanym przez dział logistyczny ruchem.

Transport